Ჩვენს შესახებ

საქართველოს ჰიგიენური ინდუსტრია არის დივერსიფიცირებული საწარმოო და სავაჭრო კომპანია, რომელიც სწრაფად ვითარდება FMCG ბაზარზე.

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა პროდუქციის წარმოება – ქალის პირადი ჰიგიენის საშუალებები.

                       img

რატომ გვირჩევთ?

Hygiene Industry of Georgia წარმოადგენს ერთადერთ კომპანიას კავკასიის რეგიონში, რომელიც დაკავებულია ჰიგიენური საფენების წარმოებით

img
1 მლნ

პროდუქცია თვეში

img
გეოგრაფია

აზერბაიჯანი, ესპანეთი,საქართველო, სომხეთი

img
45

Ჯილდო

img
საქართველო

პროდუქციის ლოკაცია